Skorstensrenovering

Murade skorstenar av tegel börjar förr eller senare att läcka. Detta kan vara såväl brandfarligt, som att risk för förgiftning kan förekomma om rökgaser börjar tränga in i huset

Vi tar otäta rökkanaler på mycket stort allvar, och tycker inte det finns någon anledning att inte se på skorstenens säkerhet på samma sätt som sin egen bil – dvs. högsta möjliga säkerhet för att rädda liv och köra säkert. Skorstenar som läcker kan definitivt vara farliga.

Om du har ett konkret problem, eller misstänker ett problem med din skorsten – eller vill reparera rökkanalerna i förebyggande syfte (eftersom de ändå förr eller senare kommer att behöva repareras) – kan du med förtroende vända dig till oss på Kakel & Byggservice Borlänge AB. Vi ger dig alternativa metodförslag och jobbar enbart med produkter tillverkade av NSP (Nordiska Skorstensprodukter) – med upp till 30 års materialgaranti när det gäller böjliga insatsrör i syrafast/rostfritt stål.

Våra hembesök är gratis om du bor i närheten av Borlänge – och orsaken är att vi vill bedöma omfattningen på skadan/behovet, och basera vårt förslag till problemlösning utifrån det vi ser när vi besöker ditt hus..